Przejdź do treści

Remont elewacji wewnętrznych st. doświetlającej

Remont świetlika nad klatką schodową, elewacji i posadzki szybu doświetlającego oraz wykonanie nowego świetlika w budynku przy ul. Smoluchowskiego 52 we Wrocławiu

Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, zamieszczamy zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu świetlika, wykonania nowego świetlika oraz remontu studni doświetlającej w budynku stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smoluchowskiego 52 we Wrocławiu:

  • Przewidywany termin realizacji zadania: II-IV kwartał 2023r.,
  • Kierownik budowy, nadzór konserwatorski po stronie wykonawcy,
  • 36mcy gwarancji/rękojmi na wykonane prace od dnia odbioru robót,

Dokumentację projektową oraz przedmiar robót można pobrać ->TUTAJ<-

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: biuro@bonitatis.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. do godz. 16:00.