Przejdź do treści

Strefa klienta

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Doskonale wiemy, jak dużo pracy trzeba stale wkładać w to, by budynek mieszkalny funkcjonował sprawnie i bez jakichkolwiek komplikacji. Różne, codziennie eksploatowane mechanizmy zużywają się, a niesprawność na przykład windy w wysokim bloku może znacznie obniżyć komfort odczuwany przez mieszkańców obiektu. Każdego dnia przez korytarze przewijają się setki ludzi, dlatego już od wielu lat dbamy o to, by części wspólne budynków mieszkalnych we Wrocławiu były w jak najlepszym stanie. Postaw na współpracę z profesjonalistami – wybierz licencjonowanego zarządcę nieruchomościami.

Administrowanie budynku mieszkalnego

Oferujemy i gwarantujemy profesjonalne zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta. Współpracując z licencjonowanym zarządcą, otrzymujesz kompleksową obsługę części wspólnych w blokach lub innych rodzajach obiektów, w których znajdują się liczne lokale mieszkalne. Czystość i oświetlenie na korytarzach, sprawność wind, deratyzacja w piwnicy, dbanie o zieleń przed budynkiem, gospodarowanie finansami nieruchomości – to tylko kilka z działań, jakie podejmujemy w trosce o dobro administrowanego budynku na terenie Wrocławia lub okolic. Zapraszamy do współpracy!

Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania budynkami Wrocław

W branży zarządzania nieruchomościami działamy od 2007 roku. Współpracowaliśmy z małymi i dużymi wspólnotami w bardzo zróżnicowanym stanie technicznym. Na swoim koncie mamy już między innymi obsługę nieruchomości deweloperskich – od samego powstania obiektów, przez utworzenie wspólnoty mieszkaniowej, aż po dalsze administrowanie budynku. Realizowaliśmy także projekty z wykorzystaniem dotacji z funduszy Unii Europejskiej, jak również dofinansowań miejskiego konserwatora zabytków. Zaufaj naszemu doświadczeniu w zakresie kompleksowego zarządzania budynkami mieszkalnymi we Wrocławiu – zapraszamy do współpracy!

Co oferujemy?

Zobacz, co możemy Ci zaoferować i jak działamy

Bieżące administrowanie nieruchomością

 • internetowe zgłaszanie usterek i awarii
 • ekspresowa obsługa drobnych napraw i konserwacji
 • zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dla mieszkańców

Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem

 • Długofalowa strategia remontów nieruchomości oparta o potrzeby klienta

Właściwa gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości

 • przejrzyste zasady ewidencji przychodów i kosztów nieruchomościami
 • terminowe rozliczenie mediów
 • skuteczna windykacja należności

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości

 • ubezpieczanie nieruchomościami
 • sprawna likwidacja szkód
 • realizacja cyklicznych przeglądów stanu technicznego budynku

Gospodarka energetyczna w rozumieniu przepisów prawa energetycznego

 • uciepłownienie budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej
 • termomodernizacje nieruchomości
 • optymlizowanie oświetlenia w oparciu o technologie LED

Uzasadnione inwestowanie w nieruchomości

 • Podnoszenie wartości nieruchomości poprzez remonty i modernizacje w ramach szerszej koncepcji tworzącej wspólną całość
 • nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej i eksploatacją budynku,
 • prowadzenie prawidłowej, zgodnej z przepisami, ewidencji wszystkich przychodów i rozchodów,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • przyjmowanie faktur i rachunków oraz dokonywanie płatności zgodnie z przejętymi procedurami i zachowaniem terminów płatności,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji administracyjno-technicznej nieruchomości,
 • zlecenie i nadzór nad realizacją okresowych przeglądów budynku wymaganych przepisami prawa,
 • realizacja remontów i modernizacji wg prawomocnych uchwał właścicieli,zapewnienie ciągłego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
 • pełnienie nadzoru nad firmami sprzątającymi oraz konserwacyjnymi,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności zarządu,
 • przygotowanie rozliczenia rocznego kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.