Przejdź do treści

Deklaracje śmieciowe

Deklaracje tzw. „śmieciowe” wspólnot mieszkaniowych we Wrocławiu

Jako firma kompleksowo zarządzająca nieruchomościami ułatwiamy przepływ dokumentów między wspólnotami mieszkaniowymi a Urzędem Miasta we Wrocławiu. Zajmujemy się składaniem i korygowaniem deklaracji śmieciowych w imieniu Mieszkańców. Staramy się, by proces ten był jak najmniej czasochłonny dla poszczególnych właścicieli mieszkań, a dzięki wdrożonym procedurom udało się go maksymalnie uprościć.

Jak złożyć deklarację za wywóz odpadów komunalnych z BONITATIS we Wrocławiu

Aby dopełnić formalności związanych z deklaracją śmieciową, należy złożyć oświadczenie określające liczbę osób zamieszkałych w danym lokalu. To wystarczy, byśmy mogli działać w Twoim imieniu. Całą resztą zajmujemy się jako firma zarządzająca daną nieruchomością – przygotowujemy niezbędne dokumenty dla Urzędu Miasta we Wrocławiu i reprezentujemy Mieszkańców w roli płatnika za wywóz nieczystości stałych. Dzięki temu rozwiązaniu właściciele lokali nie muszą się martwić, że nie zdążą dostarczyć dokumentów na czas.

Pomoc wspólnotom mieszkaniowym we Wrocławiu

Korzystające z naszych usług wspólnoty mieszkaniowe, otrzymują pełne wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentów do urzędów. Zarówno właściciele lokali mieszkaniowych, jak i usługowych, wszelkie niezbędne dokumenty oraz oświadczenia, które należy złożyć – w tym deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – znajdą na naszej stronie w Strefie Mieszkańca. Ważne jest, by uważnie zapoznać z treścią wypełnianych wniosków. Płatność za wywóz odpadów komunalnych należy regulować do dziesiątego dnia miesiąca na konto Wspólnoty Mieszkaniowej wskazywane na zaliczce otrzymywanej od zarządcy, a zmianę liczby osób zamieszkujących niezwłocznie zgłosić do Wspólnoty Mieszkaniowej. Na tej podstawie możliwe są korekty w deklaracjach składanych do Urzędu Miasta we Wrocławiu.

BONITATIS – najlepsza firma zarządzająca nieruchomościami we Wrocławiu

Wygoda i zaufanie Klientów to dla firmy zarządzającej BONITATIS wartość nadrzędna. Mieszkańcy tych nieruchomości we Wrocławiu, które trafiły pod naszą opiekę, otrzymują pełną możliwość wglądu do swoich rachunków, opłat, ważnych dokumentów oraz innych, nie tylko z poziomu biura wspólnoty. Udostępniamy kanały online, takie jak aplikacja mobilna i strona internetowa bonitatis.pl. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji o deklaracjach tzw. „śmieciowych”.